Rainbow page separator

Pepova kampaň na dopravu uživatelů do Rosy a Nesy právě začala

Pátek, 13. Květen 2016

Pepova kampaň na dopravu uživatelů do Rosy a Nesy právě začala

Uživatelé obou denních stacionářů Rosa a Nesa, které uspěly v kampani „ČSOB pomáhá regionům“, se nyní se uchází o podporu veřejnosti se svým projektem „Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!“.
„Uživateli našich dvou stacionářů, které sídlí ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem, jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří většinou bydlí doma se svými rodiči. Ti jsou již staršího věku a nemohou jim věnovat takové množství péče, aby mohli být stále v kontaktu s dalšími lidmi a mít i nadále vlastní aktivity,“ sděluje Bc. Petra Königová, DiS, vedoucí Rosy.
Právě k tomu přispívá i každodenní pobyt ve stacionáři. Aby uživatelé mohli stacionář navštěvovat, je nutné každodenní zajištění dopravy.
„Uživatelé na dopravu ze stacionáře a do stacionáře přispívají, ale jejich příspěvek nepokryje celkové náklady na provoz této služby. Proto bychom Vás chtěli velmi poprosit, abyste tento projekt podpořili. Každá desetikoruna pomůže, abychom našim uživatelům mohli zpříjemnit jejich pobyt ve stacionáři a mohli zorganizovat i další výlet,“ vzkazuje veřejnosti vedoucí Rosy.

Hlavním úkolem celé Pepovy kampaně je od 13. května 2016 soutěžit o finanční příspěvky veřejnosti. Lidé mohou své finanční příspěvky zasílat na stanovené konto ČSOB: 1017777101/0300. Důležitý je také variabilní symbol 20161003, bez kterého nebude pak možné určit, ke kterému projektu peníze patří.

Pro finanční příspěvky jsou k dispozici i webové stránky www.csobpomaharegionum.cz , kde mohou dárci přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Projekt „Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!“ je možné podpořit na tomto odkaze:
http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/vysocina/2016057/pepo-to-je-dost-zes-nas-taky-jednou-vyvez

Vybrané čtyři organizace regionu pak získají dle rozsahu svých výtěžků navíc ještě příspěvek od ČSOB. Podpořit dopravu obou denních stacionářů bude možné až do 27. června 2016.

Pepova kampaň na dopravu uživatelů do Rosy a Nesy právě začala