Rainbow page separator

Alkohol a gambling do Adiktologické ambulance patří!

Úterý, 15. března 2016

Pan Jaroslav byl přesvědčen, že se ničím nevyčleňuje z kolektivu svých kolegů a známých. V práci i doma se mu někdy dařilo, někdy míň. Večer si dal pivo u televize, obden chodil za známými do hospody. Vše se změnilo, když mu manželka v den svých 39. narozenin oznámila, že pokud do tří měsíců nepřestane pít, tak od něj odejde.

„Tento nastíněný příběh není bohužel až tak výjimečný, spíše se setkáváme s ještě závažnějšími“, říká adiktoložka Veronika Svobodová, která pracuje Adiktologické ambulanci Spektrum. „Při své práci se běžně setkáváme se situací, kdy se alkohol nebo třeba hraní automatů či závislost na jiném hazardu stane tak významnou v životě člověka, že zcela naruší rodinné, sociální i pracovní vztahy, na kterých mu dřív velmi záleželo.“

Pro Jaroslava to byla rána. Představa, že od něj manželka odejde i s dětmi pro něj byla jen těžko představitelná. Nevěděl si rady a tak byl v hospodě častěji a víc pil. Pomáhalo mu to zapomenout. Ve chvílích střízlivosti si však jasně uvědomoval, že tím se situaci jen zhoršuje a že musí sám něco změnit. Rozhodl se proto ze dne na den abstinovat a zároveň využít možnosti ambulantní léčby. Vyslyšel tak opakující se prosby manželky, aby s alkoholismem něco dělal a vztah se jim nerozpadl.

„Adiktologickou ambulanci Spektrum jsme zřídili z důvodu, abychom mohli nabídnout pomoc lidem, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, gamblingem či jinou závislostí. Naše práce nespočívá v podávání léků (v tom je dobré spolupracovat v případě potřeby s psychiatrem), ale v rozhovoru, který může člověku pomoci ,“ pokračuje adiktoložka Veronika Svobodová. „Ze zkušeností je totiž zřejmé, že závislost na čemkoliv je ve většině případů jen onou třešničkou na dortu. Většinou je třeba otevřít a probrat i jiná hlubší témata, která nějakým způsobem s rozvinutím závislosti souvisí a zapříčiňují ji.“

Adiktologická ambulance je provozována Kolpingovým dílem v budově Spektra na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o zdravotnické zařízení, které je pro klienty bezplatné. V roce 2015 využilo služby ambulance celkem 27 osob. Po telefonické či e-mailové domluvě absolvuje klient vstupní rozhovor, kde se s adiktologem domluví na cílech společné práce. Může jít o to, jak začít abstinovat, jak si zlepšit vztahy ve svém okolí, jak zvládat abstinenci, jak se poprat s gamblingem nebo v rámci doléčování po absolvování ústavní léčby dořešit témata, která klient nezvládl v rámci předešlé léčby.

„Adiktologie je poměrně nový obor, který se komplexně zabývá závislostmi,“ přibližuje adiktoložka Iva Douchová. A pokračuje: “ A ona komplexnost v případě naší ambulance znamená, že k nám může přijít kdokoli s jakoukoli formou závislosti. Navíc tu nejsme jen pro ty, kteří se s nějakou závislostí chtějí vypořádat, ale i pro jejich blízké, kteří si mnohdy neví rady. Mohou se přijít poradit nebo získat informace.“

Základní informace jsou uvedeny na www.ambulance.kolping.cz . Dále je možné se na podrobnosti doptat nebo se objednat na telefonu adiktoložky Ivy Douchové 737 239 226 každé úterý a středu od 16 do 17h. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Adiktologická ambulance Spektrum

Adiktologická ambulance je od roku 2014 nově vzniklým nestátním zdravotnickým zařízením. Adiktoložky pracují ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závislými na automatech, tabáku, alkoholu. Také se na adiktoložku mohou obrátit rodinní příslušníci či blízcí těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají.

Vedoucí
Mgr. Josef Soukal
608816721, josef.soukal@kolping.cz

Adiktoložky:
Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová
731 653 585, veronika.svobodova@kolping.cz

Bc. Iva Douchová
737239226, iva.douchova@kolping.cz

www.spektrum.kolping.cz