Rainbow page separator

Bývalou pojišťovnu začnou přestavovat v druhé polovině roku

Neděle, 12. března 2017

Náměstí v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě / Před dokončením se nachází projekt přestavby budovy bývalé Všeobecné zdravotní pojišťovny pro potřeby základní umělecké školy. Dokumentace má být kompletní, a to včetně stavebního povolení, do konce června, poté bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Oproti původnímu záměru nedojde k přístavbě nové části budovy, protože koncertní sál se vejde do stávajícího objektu. Předpokladem je, že v nových prostorách bude zahájen školní rok 2018/2019.
Novoměstská radnice budovu od VZP koupila za více než šestnáct milionů korun, a to již s vyhlídkou na její přebudování pro potřeby umělecké školy. Na základě předběžné studie byla finanční částka na přestavbu odhadnuta na pětadvacet milionů.
Základní umělecká škola v současné době funguje na dvou místech ve městě – na Vratislavově náměstí a v Monseově ulici, přičemž se potýká s nedostatkem prostoru, navíc již potřebuje i některé výjimky z hlediska hygienických norem.