Rainbow page separator

Cena vody se od ledna do dubna dostane nad stokorunu za kubík

Středa, 27. listopadu 2019

Žďár nad Sázavou / Na 103,70 koruny za kubík se ze současných 99,20 koruny od ledna zvýší cena vody na Žďársku. Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti zajišťuje dodávku vody většině obyvatel okresu, zveřejnilo nový ceník. Zatímco stávající cena je 99,20 Kč/m3 (58,00 Kč/m3 vodné a 41,20 Kč/m3 stočné), od 1. ledna půjde o 103,70 Kč/m3 (60,60 Kč/m3 vodné a 43,10 Kč/m3 stočné).
Nová cena však bude platit pouze do konce dubna, od 1. května se vlivem novelizace zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH vrátí zase zpět na současných 99,20 koruny za kubík vody. Vodné i stočné se z kolonky patnáctiprocentní DPH „přestěhují“ do kolonky desetiprocentní sazby daně. „Snížení sazby DPH zaznamenají zvláště odběratelé z řad obyvatelstva, a to snížením ceny včetně DPH pro vodné a stočné od 1. května 2020,“ potvrdila předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.
Cena vodného a stočného je tvořena převážně poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na rekonstrukce a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. Průměrná míra zisku dosahuje maximálně dvě procenta. „Nárůst ceny pro vodné a stočné respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomocí dotací operačního programu Životní prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 107,5 milionu korun nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí,“ doplnila Zvěřinová.