Rainbow page separator

Cena za teplo: Nové Město podpoří své obyvatele

Úterý, 14. Prosinec 2021

Nové Město na Moravě / Balíček pomoci pro obyvatele v souvislosti s razantním nárůstem cen za teplo připravuje novoměstská radnice. Od nového roku mají klienti Novoměstské teplárenské vzhledem ke stoupajícím cenám plynu platit včetně daně 1100 korun za GJ. „S vedením společnosti jsme se domluvili na společném postupu, který zajistí lepší vyhlídky do budoucna. Zároveň jsme připravili městský balíček pomoci. Novoměstská teplárenská je sice soukromá firma, ale město je jejím největším klientem a musíme bojovat za naše lidi,“ sdělil novoměstský starosta Michal Šmarda. Ceny plynu ovlivnit nelze, ale podařilo se dohodnout změnu v podobě rekonstrukce zařízení na výrobu elektrické energie, což by umožnilo snížení ceny přibližně o patnáct procent. Současně Novoměstská teplárenská chystá novou koncepci nákupů plynu a plán postupné obměny výrobních zařízení. Tato strategie má již v prvním pololetí roku 2022 umožnit jak snížení ceny, tak i možnost její dlouhodobější fixace. Radnice je připravena pomoci využitím financí, které má ve vztahu k Novoměstské teplárenské k dispozici. Navíc bude mít město svého zástupce v dozorčí radě společnosti. „Zároveň jsem požádal o pravidelné konzultace o situaci ve společnosti, vývoji trhu s plynem a realizaci plánovaných kroků,“ přiblížil starosta.
Radnice hodlá přistoupit ke zmírnění dopadů na obyvatele, a to například rozložením nákladů na teplo nájemníkům v městských bytech do více let prostřednictvím nižších záloh a poté rozložení případného nedoplatku do delšího časového období. „Jednorázově by to mělo znamenat zvýšení záloh o mnohem nižší částku – maximálně o 400 korun, přičemž většině nájemníků nebude nutné zvyšovat zálohy z důvodu bezpečně nastavených výší záloh a díky úsporným opatřením realizovaným v posledních letech,“ uvedl starosta. Dále chce město doplnit fond rozvoje bydlení o možnost úvěru pro společenství vlastníků či majitele nemovitostí na úhradu výloh spojených s bydlením tak, aby se mimořádně zvýšené krátkodobé náklady daly rozložit až do pěti let. V individuálních případech existuje ještě možnost využití mimořádné výpomoci z peněz města.