Rainbow page separator

Chodníčky pod Zelenou horou dosluhují, přispělo k tomu vlhko

Čtvrtek, 19. Červenec 2018

Žďár nad Sázavou / Vylomená prkna a další velké díry v dřevěných chodnících na naučné stezce kolem rybníku Konvent pod Zelenou horou opět hlásí lidé ze Žďáru i turisté. „Oprava stezky je objednána,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb žďárské radnice Dana Wurzelová.
V turistických materiálech je stezka stále vedena jako bezbariérová, nicméně po dřevěných haťových chodníčcích, které procházejí podmáčenou oblastí, se už nedá bezpečně chodit, případně projíždět na vozíku či s kočárkem, protože na některých místech v nich chybějí či odpadávají prkna. Naučná stezka o pěti zastaveních a délce 2,6 kilometru se dvěma odpočinkovými místy, mobiliářem a deseti informačními panely spolufinancovaná Evropskou unií byla uvedena do provozu v dubnu roku 2011 a na špatném stavu dřevěných prvků se v průběhu let podepsala zejména podmáčená půda. Lidé by se tam proto měli pohybovat s velkou opatrností a případné závady, na něž po cestě narazí, neprodleně hlásit buď prostřednictvím mobilní aplikace Lepší místo, anebo přímo odboru komunálních služeb městského úřadu.
Zatím se provádějí pouze průběžné opravy poškozených i zcela zničených prken. Žďárská radnice připravuje projekt na revitalizaci stezky, přičemž v této souvislosti hodlá žádat o dotační podporu. Naučná stezka se tak s největší pravděpodobností dočká obnovy v příštím roce.