Rainbow page separator

Čistička projde modernizací, návrh řešení má být ještě letos

Čtvrtek, 15. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Zásadní modernizaci čistírny odpadních vod v následujících letech připravuje žďárská radnice. Do listopadu má pracovní skupina složená ze zástupců Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenské akciové společnosti a Žďáru nad Sázavou, která letos na jaře zahájila svoji činnost, doporučit nejlepší možné technické, ale i finanční řešení s ohledem na rozpočet města.
Poslední intenzifikace žďárské čistírny odpadních vod, která přispěla ke zlepšení čistoty v řece Sázavě, se uskutečnila před více než dvěma desítkami let, konkrétně v roce 1997.
Aktuálně už technické zařízení ve špičkách s ohledem na svoji kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále se zpřísňujícím legislativním předpisům by v budoucnu mohlo dojít na pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod. Již před dvěma lety se opakovaně objevil problém s překročením limitu vypouštěného fosforu.

Foto: http://www.dajc-naturephoto.com/