Rainbow page separator

Cyklostezka mezi Svratkou a Svratouchem čeká na dotaci

Čtvrtek, 18. Březen 2021

Svratka / Žádost o dotační podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklostezky vedoucí podél potoka Řivnáč, která spojí Svratku se sousedním Svratouchem, podala svratecká radnice. Na projektu na základě dohody v rámci „přeshraniční“ spolupráce participují obě sídla, v případě úspěchu je na dotaci možné získat až pětaosmdesát procent uznatelných nákladů. Celkové výdaje jsou předběžně vyčísleny na čtrnáct milionů korun, přičemž spolufinancování žadatele o dotaci činí 2,5 milionu. O tuto částku by se Svratka se Svratouchem podělily rovným dílem.
Pokud budou obce se svojí žádostí úspěšné, čeká je ještě výběrové řízení na dodavatele stavby a vybudování samotné cyklostezky. O zřízení stezky pro cyklisty vedoucí podél potoka Řivnáč, která bezpečně spojí obě zmiňovaná sídla, jejich zástupci usilují již několik let.

ilustrační foto