Rainbow page separator

Další část Strojírenské ulice dostane nový asfaltový povrch

Sobota, 20. března 2021

Žďár nad Sázavou / Další část Strojírenské ulice dostane nový povrch. Stavební práce jsou rozděleny na tři části – první z nich, která již probíhá, se týká úseku od bývalého učiliště ŽĎASU, dnes součásti průmyslovky, po začátek parkoviště. To s sebou přinese i delší omezení v době od 22. března do 11. dubna, kdy dělníci předláždí část komunikace tvořené žulovými kostkami. Na tyto práce naváže obnova silnice od parkoviště ke vjezdu do strojírenské firmy. Omezení provozu je naplánováno na 6. a 7. dubna, úplná uzavírka úseku pak na 12. a 13. dubna. Zmíněné úseky ulice má ve své správě firma ŽĎAS.
Veřejnosti se dotkne zejména třetí fáze rekonstrukčních prací ve Strojírenské ulici, která zahrne úsek od odbočky k úřadu práce po odbočku k Penny Marketu. Od 22. března do 13. dubna dělníci postupně odfrézují povrch silnice a opraví obrubníky, přičemž organizaci kyvadlového provozu obstarají přenosné semafory. Pokládka finálního asfaltového koberce, kdy bude silnice neprůjezdná, je naplánována na dny 17. až 19. dubna. Pokud asfaltování nebude přát počasí, náhradní termín byl stanoven od 24. do 26. dubna.
Obnova ulice nebude hrazena z peněz města. „Podařilo se nám dojednat tuto opravu se Správou železnic jako kompenzaci za to, že ulici používali při rekonstrukce železniční tratě, kdy byla nadměrně zatěžována těžkou nákladní dopravou,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.
K rekonstrukci první části Strojírenské ulice – od kruhové křižovatky po odbočku k úřadu práce – došlo v roce 2018. Město si tehdy na opravu povrchu silnice v délce 160 metrů vyhradilo 1,1 milionu korun včetně DPH.