Zvole, Dolní Rožínka, tip na výlet,
Rainbow page separator

Další Santiniho dílo stojí ve Zvoli

Neděle, 17. Listopad 2013

Zvole / Pěší túra začíná ve Zvoli nad Pernštejnem na Bystřicku, která je dvaadvacet kilometrů vzdálená od Žďáru nad Sázavou. Zaparkovat je možné například hned na návsi poblíž kostela.

KOSTEL ZVOLEPrvní písemná zmínka o obci, jež nese v názvu symboliku vůle a svobody, pochází z roku 1307. Ve vsi kdysi bývala tvrz, ale o místě, kde přesně stála, se nedochovala žádná zpráva. Vesnice se v 15. století dostala do držení žďárského kláštera, a to až do roku 1784, kdy byl císařem Josefem II. klášter zrušen. Zvole později připadla radešínskému panství. Dnes čítá více než šest stovek obyvatel, patří k ní ještě nedaleké osady Olešínky a Branišov.

Nejvýznamnější stavbou a zároveň nejvýraznější dominantou obce je kostel svatého Václava v jejím středu, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Vznikl rozšiřující přestavbou původního gotického kostelíka z počátku 14. století. Do současné podoby byl přestavěn v letech 1713 -1717 podle projektu významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, který se „podepsal“ i pod známou památku UNESCO – poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Kupole kostela svatého Václava nad hlavní chrámovou lodí vyúsťuje ve svatováclavskou korunu, čímž chtěl opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav Vejmluva, který stavbu zvolského farního kostela zaštiťoval, uctít svatého Václava, svého patrona. Barokně přestavěný svatostánek má půdorys řeckého kříže. Opata Vejmluvu připomíná také písmeno W na vrcholu štítu západního průčelí.
Kostel svatého Václava ve Zvoli byl vysvěcen v roce 1722. Nad jeho hlavním oltářem je umístěn obraz svatého Václava z druhé poloviny 17. století, jehož autorem je Karel Škréta (Šotnovský ze Závořic), jeden z nejvýznamnějších českých barokních malířů 17. století.

ŘEKA BOBRŮVKANa rozcestí před kostelem se vydáme po červené turistické značce, která vede po silnici II/388 směřující k Bobrové. Po necelých dvou kilometrech dojdeme k rozcestníku před místní části Zvole Olešínky, a poté projdeme osadou až k mostu přes řeku Bobrůvku, kde „přestoupíme“ na žluté turistické značení. Toho se budeme držet a po zhruba třech kilometrech cesty, při níž mineme i rozcestník připomínající nedaleké westernové městečko Šiklův mlýn, dorazíme do obce Blažkov.
První zmínka o Blažkově pochází z roku 1348 a souvisí s prodejem zubštejnského panství, v 15. a 16. století patřil Pernštejnům. V lokalitě zvané Na Babici podle ústní tradice kdysi stával hrad, zbytky sídla ze dřeva a hlíny později potvrdil i archeologický průzkum.

Dominantou obce je kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1926, kromě něj tam stojí i katolická kaplička svatého Cyrila a Metoděje se zvonem, Boží muka při silnici (na místě bývalého pohřebiště) a železný kříž z roku 1893 u rozcestí ve směru k Dolní Rožínce. Dnes obec Blažkov čítá necelé tři stovky obyvatel, patří k ní i blízká osada Dolní Rozsíčka.
Z Blažkova nám zbývají ještě dva kilometry chůze po žluté turistické značce, než dojdeme do Dolní Rožínky. V centru je na první pohled viditelný dominantní objekt někdejší historické sýpky. První zmínky o ní spadají do 14. století, prošla několika fázemi vývoje, její kořeny však údajně sahají ještě dále – původně se mělo jednat o středověkou tvrz.
Dnes je bývalá sýpka přestavěná na strašidelný zámek Draxmoor – jednu z atrakcí se sezonním letním provozem patřící k nedalekému westernovému městečku Šiklův mlýn. Hned vedle turistického lákadla stojí v parku zámek, ve kterém je již řadu let umístěna základní škola.

ZÁMEK DOLNÍ ROŽÍNKAAnglický klasicistní park vedle zámku v Dolní Rožínce založil majitel panství Jan Nepomuk Mitrovský koncem 18. století. Klasicistně dal přestavět i samotný zámek. Průčelí objektu směrem do parku dominuje barokní erb Mitrovských z Nemyšle a jejich rodové heslo Aeternus, quia purus (věčný, protože čistý). Upravený zámecký park doplňují mohutné původní stromy.

V nedalekém lese nad zámkem na severovýchodním okraji vesnice nechal hrabě Mitrovský, který byl stoupencem filosofického směru osvícenství, vybudovat pro potěchu svou i svých hostů několik romantických objektů. Lesopark Templ tak ozdobil chrámek osvícenství s hrobkou (kaple Templ, podle níž dostal lesopark název), empírový egyptský obelisk, anglická lázeň anebo třeba umělé kaskády.
les1Ve své době lesopark patřil k nejkrásnějším parkům na Moravě, v současné době jej obec postupně opravuje. Dostaneme se do něj, když budeme dále pokračovat po žlutém značení, a po procházce Templem se vrátíme zpět k zámku.

Hrabě Mitrovský se totiž nezaměřil jenom na úpravu svého sídla a jeho nejbližšího okolí. Na opačném konci vesnice – v lese Jivina (po levé straně od silnice vedoucí do Strážku, asi kilometr za vsí) – vznikla v letech 1781 – 1789 umělá zřícenina kaple. Měla půdorys kruhové výseče, zdobila ji fresková malba a její výklenky pak vyplnily různé sošky. Stavba mohla sloužit i jako romantická kulisa pro výlety panstva při závěru lovu zvěře, ale v průběhu dalších let ji zarostla hustá vegetace, takže do nedávna byla pro člověka neznalého místního terénu jenom obtížně k nalezení.
I umělou ruinu před několika lety obec Dolní Rožínka upravila a lépe zpřístupnila turistům; do těch míst vede značená cestička.
V centru obce je k vidění také rybník před sýpkou (strašidelným zámkem), v němž je malý ostrůvek, na kterém stojí historická socha svatého Jana Nepomuckého.
Poté, co si prohlédneme Dolní Rožínku i její nejbližší okolí, se zpět do Zvole vydáme z křižovatky ve středu vsi po silnici II/385, jsou to necelé čtyři kilometry. Túra vychází maximálně na patnáct kilometrů, a to podle toho, co všechno cestou budeme chtít vidět.