Rainbow page separator

Dalšími obyvateli Žďáru mohou být zaměstnanci nových investorů

Pondělí, 18. Leden 2021

Žďár nad Sázavou / Ve fázi hodnocení se aktuálně nachází projekt veřejného a soukromého sektoru (PPP), kdy na pozemcích města vzniknou bytové domy, přičemž možnost zajištění bydlení budou moci firmy využívat jako výhodu při získávání pracovníků. Projekt má být realizován formou koncese, kdy předmětem zakázky je vybudování bydlení koncesionářem a po určitou dobu také zajištění provozu objektu s oprávněním z této činnosti pobírat výtěžek. Žďárská radnice v tom vidí způsob, jak nezatížit rozpočet města, ale zároveň podpořit podnikatele a rozvoj bydlení. Město zvažuje, že cena pozemku by mohla být zaplacena formou převodu vlastnictví bytů do jeho majetku, nicméně konkrétní nastavení smlouvy se bude odvíjet od dohody zúčastněných. Výhledově je pro výstavbu firemních bytů počítáno s rozvíjející se lokalitou Klafar.
Záměr výstavby podnikových bytů ve spolupráci města a soukromého sektoru byl inspirován snahou zaplnit novou část průmyslové zóny Jamská II. technologicky perspektivními firmami s vysokým podílem automatizace ve výrobě. V současné době byl schválen prodej pozemků prvním třem společnostem, které obsadí přibližně pětinu z více než deseti hektarů zasíťované zóny. Ve všech případech jde o přesné strojírenství, technologickou průmyslovou automatizaci či pokročilé CNC obrábění, tedy obory, která žďárská radnice řadí k výrobám s takzvanou vysokoupřidanou hodnotou práce.

ilustrační foto