Rainbow page separator

Délka obchvatové šály se přiblížila ke čtyřem kilometrům

Středa, 3. ledna 2018

Nové Veselí / Zhruba 3800 metrů už měří takzvaná obchvatová šála, kterou pletou novoveselské ženy. Má mít celkem 5046 metrů, stejně jako bude měřit plánovaný obchvat Nového Veselí.
„Na základě rozhlasové reportáže se přihlásila paní až z Kojčic u Pelhřimova, která začala rovněž plést, a chce nám tak pomoci k dosažení celkové délky. Přesné číslo délky šály tentokrát neprozradím, protože přes zimní období šála přibývá rychleji, ale odhadem jsme asi na 3800 metrech,“ potvrdila za novoveselské pletařky Jitka Kalasová s tím, že díky zveřejnění akce se k ženám od ochotných lidí dostal i další materiál, který potřebují.
Ženy začaly šálu plést v srpnu 2015, chtějí ji rozložit až na nové silnici a současně se pokusit za dohledu Agentury Dobrý den Pelhřimov o český rekord. To ještě ale bude nějakou dobu trvat, protože Kraj Vysočina coby investor stavby přeložky silnice II/353 spojující Žďár s Jihlavou, která obejde jak Nové Veselí, tak i vedlejší Budeč, nyní připravuje administrativní náležitosti vedoucí k přípravě projektové dokumentace.