Rainbow page separator

Dělníci se pustili do rekonstrukce léta záplatované ulice

Čtvrtek, 1. Duben 2021

Žďár nad Sázavou / Až do druhé poloviny dubna potrvají stavební práce na obnově povrchu úseku Strojírenské ulice od úřadu práce po odbočku k Penny Marketu. Ty omezují řidiče projíždějící frekventovanou ulicí, kde je nyní provoz řízený přenosnými semafory. Dělníci po padesátimetrových úsecích postupně frézují povrch silnice a opravují obrubníky, přičemž pokládka finálního asfaltového koberce povrchu spojená s úplnou uzavírkou silnice je naplánovaná ve dnech 17. až 19. dubna. Pokud asfaltování nebude přát počasí, náhradní termín byl stanoven na 24. až 26. dubna.
Rekonstrukce navazuje na již dříve zahájené úpravy komunikace v okolí firmy ŽĎAS. V části od bývalého učiliště po firemní parkoviště aktuálně probíhá předláždění – obnova povrchů se týká i části od parkoviště pod železniční most. Omezení provozu tam nastane 6. a 7. dubna, od 12. do 13. dubna se musí řidiči připravit na úplnou uzavírku. Rekonstrukce povrchu Strojírenské ulice nebude hrazena z peněz města. „Podařilo se nám dojednat tuto opravu se Správou železnic jako kompenzaci za to, že ulici používali při rekonstrukci železniční tratě, kdy byla nadměrně zatěžována těžkou nákladní dopravou,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.