Rainbow page separator

Do rybníka bude stékat dešťová voda ze zpevněných ploch v zóně

Čtvrtek, 6. Leden 2022

Žďár nad Sázavou / Zadávací řízení na firmu, jež provede revitalizaci rybníka Velký Posměch v průmyslové zóně v Jamské ulici, připravila žďárská radnice. Stavební práce, které mají být spolufinancovány pomocí dotační podpory ministerstva obchodu a průmyslu, jsou plánovány v průběhu tohoto roku, přičemž předpokládané finanční náklady jsou vyčísleny na zhruba 7,8 milionu korun bez DPH.
Revitalizací Velkého Posměchu rozkládajícího se za sídlem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Jamské ulici má především dojít k rozšíření a úpravě retenční nádrže. Obnova rybníka se pojí s průmyslovou zónou Jamská II, která se v posledním roce plní novými firmami. V této lokalitě v souvislosti s výstavbou nových podniků vznikají další zpevněné plochy, odkud bude stékat dešťová voda do obnoveného rybníka.