Rainbow page separator

Dotace podpoří obnovu nemovitostí významných pro Nové Město

Sobota, 17. Únor 2018

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Dotační program z fondu rozvoje bydlení vyhlásila novoměstská radnice. Program je určen na obnovu barvy fasády rodinných nebo bytových domů starších patnácti let se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město, případně na modernizaci a opravu balkonů a lodžií u bytových a rodinných domů s významným historickým, kulturním a estetickým významem pro město.
Zájemci o dotační podporu z řad majitelů nemovitostí – fyzických i právnických osob – z Nového Města i jeho místních částí mohou podávat žádosti od 16. března do 18. května. Přidělené finanční prostředky smí být použity na způsobilé výdaje hrazené od 13. února. Tiskopisy pro podání žádosti o poskytnutí dotace včetně závazných příloh jsou k dispozici jak na webu města, tak i v podatelně městského úřadu nebo ve finančním odboru.