Rainbow page separator

Dotační program rady města letos podpoří dvanáct žádostí

Úterý, 6. Červenec 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Celkem 160 tisíc korun z dotačního programu rady města rozdělili žďárští radní. Původně šlo o vyčleněných dvě stě tisíc korun, které však bylo rozhodnuto zkrátit. O dotační peníze zájemci usilovali prostřednictvím třinácti žádostí, přičemž jedna z nich musela být vyřazena pro nesplnění podmínek, nicméně poté byla uspokojena jiným způsobem. Letos žďárští radní k dotačnímu programu, který má tradici od roku 2015, přistupovali kritičtěji, neboť některé z předchozích žádostí bylo možné vyřešit prostřednictvím jiných grantových programů města. „Minimální výše dotace činí tisíce korun, maximální dvacet tisíc korun. Některé žádosti byly pokryty ze sta procent, například od organizace Popálky nebo dobrovolných hasičů, v jiných případech byla finanční částka snížena,“ sdělila žďárská místostarostka Romana Bělohlávková s tím, že všichni žadatelé budou o výsledku informováni.
Zbývajících čtyřicet tisíc korun z grantu radních, které nebyly rozděleny mezi žadatele, podpoří revitalizaci některého ze žďárských dětských hřišť. „Máme v plánu revizi a revitalizaci všech hřišť ve městě a jen tak pro představu – čtyřicet tisíc stojí například zrušení starého pískoviště,“ doplnila místostarostka.