Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, studánky, opravy
Rainbow page separator

Dvě žďárské studánky prošly letos opravou

Středa, 17. Říjen 2012

studanka-klafarŽďár nad Sázavou/ Hned dvě studánky, které se nacházejí ve  Žďáře nad Sázavou nebo v jeho těsné blízkosti, prošly v letošním roce rekonstrukcí. Prvním upraveným pramenem je vodní zdroj v úvozu vedoucím žďárským sídlištěm Klafar. Tato studánka byla léta v dezolátním stavu; tvořila ji v podstatě jenom stará kovová trubka trčící z rozpadající se betonové konstrukce. Svoji zásluhu na tom měl jak vrub času, tak i vandalové. Město se proto rozhodlo pro opravu, jež byla koncem letošního léta dokončena. U pramene prozatím není lidem k dispozici žádná lavička, přístřešek ani odpadkové koše či informační tabule.S případným dovybavením této lokality se ale počítá v případě budoucí úpravy celého úvozu Klafarem. Voda z této studánky není v současné době pravidelně odebírána a kontrolována hygieniky, proto by ji obyvatelé raději neměli konzumovat.

Druhým vodním zdrojem, který už má nyní za sebou rekonstrukci, je studánka Salvátorka. Tu lze najít v lesích nad žďárskou Pilskou nádrží při turistické cestě směřující k jezírku Vápenice. Úpravy pramene se koncem letošního září ujala společnost Kinský Žďár, jež v této oblasti hospodaří. Ze Salvátorky nyní proudí voda z nového dřevěného potrubí. Ze stylových přírodních materiálů jsou vyrobeny i další součásti studánky. Kvůli opravě nebyly ve druhé polovině letošního září odebírány z tohoto pramene vzorky vody pro hygieniky. Další pravidelné testování vodního zdroje tedy proběhne až v říjnu 2012. (zp)