Rainbow page separator

FAEP, s.r.o. – pojišťovací makléřská společnost

www.faep.cz

FAEP, s.r.o. pojistění Žďár nad SázavouFAEP, s.r.o. je nezávislá pojišťovací makléřská společnost působící na českém pojistném trhu od roku 2002. V souladu s výpisem z obchodního rejstříku je hlavním předmětem činnosti firmy řešení otázek spojených se snižováním rizika průmyslové a provozní činnosti. Pojišťovací makléř na rozdíl od zástupců pojišťoven a pojišťovacích agentů pracuje vždy na základě smlouvy s klientem a jeho prvořadým cílem je chránit zájmy klienta v oblasti pojištění.

Jsme nezávislí a naše společnost nabízí komplexní služby pro své klienty, jimiž jsou velké společnosti, jednotlivci – privátní osoby. Firma disponuje dostatečným počtem odborných pracovníků, kteří mají odpovídající praxi pro konstrukci pojištění, správu pojistných smluv a další činnosti spojené s poskytováním komplexního pojistného servisu.

FAEP, s.r.o. pojistění Žďár nad SázavouNa rozdíl od zástupců pojišťoven pracujeme vždy na základě smlouvy s klientem a naším prvořadým cílem je chránit zájmy klienta v oblasti pojištění. Znalost pojistného trhu a nezávislost na jedné pojišťovně nám umožňuje vybrat pro klienta optimální variantu pojištění.

V roce 2019 naše společnost navázala spolupráci s největší tuzemskou makléřskou společností RENOMIA.

 • Návrh pojistného řešení
 • Risk management
 • Sjednání pojištění na míru
 • Výběr pojistitele
 • FAEP, s.r.o. pojistění Žďár nad SázavouSpráva pojištění
 • Zastupování při pojistných událostech
 • Mezinárodní služby
 • Audit pojištění
 • Audit pojištění dodavatelů a odběratelů
 • Služby pro zaměstnance
 • Školení

RENOMIA NETWORK je největší síť pojišťovacích makléřů v České republice. Přináší řešení pro nezávislé zprostředkovatele pojištění, kteří se chtějí v současném globálním světě dále rozvíjet, zvyšovat kvalitu služeb pro své klienty a v neposlední řadě udržet krok s vývojem na mezinárodním pojišťovacím trhu. FAEP, s.r.o. pojistění Žďár nad SázavouRENOMIA NETWORK působí na českém pojišťovacím trhu od roku 2008 a v současné době má 174 členů, kteří spravují pojistné ve výši 2,92 mld. Kč.

FAEP, s.r.o. má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Naše služby:

 • Kontrola stávajícího pojištění
 • Stanovení hodnoty majetku
 • Specifikace a řízení rizik (risk management)
 • Tvorba pojistných programůFAEP, s.r.o. pojistění Žďár nad Sázavou
 • Správa pojištění
 • Aktivní pomoc při likvidaci škod
 • Stálá péče


Pojistné produkty pro firmy i občany

 • Vypracování pojistného programu na základě individuálních potřeb klienta
 • Zemědělské pojištění
 • Pojištění majetku
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění odpovědnosti za škody
 • Pojištění právní ochrany
 • Životní pojištění
 • Pojištění na cesty
 • Pojištění úrazu a nemoci

Kontakt:

FAEP, s.r.o.
registrováno u KS Brno, odd. C, vl. 41489

Sídlo a korespondenční adresa:
Špálova 1510/5, 591 01 Žďár nad Sázavoucertifikace-makler_vetsi

Adresa kanceláře:
U Pily 238, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO 26277573, DIČ CZ26277573

Web:  www.faep.cz

Jiří Stix – jednatel společnosti
+420 604 279 007
jiri.stix@faep.cz

Marek Stix – jednatel společnosticertifikace-agent_vetsi
+420 721 954 906
marek.stix@faep.cz

.