Rainbow page separator

Fotovoltaika na střeše úřadu má pokrýt jeho spotřebu

Sobota, 13. Listopad 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Fotovoltaickou elektrárnu na střeše městského úřadu hodlají zprovoznit ve Žďáře. Bude se jednat o panely k výrobě elektrické energie pro spotřebu v budově. „Projekt je v podstatě hotový, nyní hledáme vhodný dotační titul, který by záměr podpořil,“ informoval žďárský starosta Martin Mrkos. Cena fotovoltaické elektrárny podle odhadu ze studie činí dva miliony korun.
Tento počin patří k aktivitám, kterým ve Žďáře hodlají snížit uhlíkovou stopu, což s sebou současně nese pokles spotřeby energií, snížení emisí i edukační činnost. Žďár se v roce 2019 připojil k dobrovolnému paktu starostů a primátorů pro udržitelné klima, který cílí na dosažení snížení emisí skleníkových plynů o čtyřicet procent. Vstupní data vycházejí z roku 2000, přičemž už nyní je ve Žďáře avizováno snížení o osmatřicet procent. V posledních dvou desetiletích již došlo k zateplení většiny budov ve městě, využití fotovoltaiky i lepší regulaci energeticky náročných procesů. Ve městě v případě možností chtějí jít ještě dál, postupy jsou deklarovány ve dvanácti bodech týkajících se různých opatření – primárně jde o budovy města s tím, že se mohou přidat i firmy či jednotlivci. Ať už jde o regulaci topných soustav, renovaci osvětlení na LED světla, instalaci fotovoltaických panelů, snižování energetické náročnosti objektů prostřednictvím zelených střech, využívání dešťové vody a podobně.
Ve Žďáře letos začali zachytávat a využívat dešťovou vodu stékající ze střech objektů ve sportovním areálu na Bouchalkách, chystá se projekt recyklace odpadní vody z bazénů relaxačního centra, zateplení zbývajících dvou svobodáren na Stalingradě nebo experimentální projekt zjišťující míru účinnosti zelené střechy kombinované s fotovotaickými panely na garážích polikliniky. Akční plán, kterým město v souvislosti se zapojením se do paktu starostů a primátorů disponuje, by zároveň měl být „vstupenkou“ pro podávání žádostí o dotace z některých specializovaných programů.