Rainbow page separator

Historický dům, kde se také prodávala zelenina, čeká obnova

Čtvrtek, 23. Leden 2020

Svratka / Jako sídlo městského úřadu a trvalá galerijní expozice vysočinských malířů by měl po rekonstrukci posloužit historický měšťanský dům na náměstí Národního povstání ve Svratce. V současné době vzniká studie, kterou bude následovat projektová dokumentace, z níž poté vyplyne cenová náročnost rekonstrukce. Při ní by Svratečtí rádi využili vhodnou dotační podporu, aby se z historického domu opět stala jedna z dominant centra města.
Památkově chráněný objekt, takzvané Balíčkovo, v němž byla naposledy prodejna zeleniny, má být postupně opraven tak, aby se dal využívat k více účelům. V přízemí je v plánu sídlo městského úřadu, v patře galerie a prostory pro konání výstav. Objekt ve středu Svratky město zakoupilo před třemi lety za 1,2 milionu korun. K domu patří také zahrada, která by se rovněž dala upravit a zpřístupnit veřejnosti.