hrob, hřbitov
Rainbow page separator

Hrob sovětských vojáků se přesune na nový hřbitov příští rok

Úterý, 30. Prosinec 2014

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / V příštím roce bude přemístěn na nový hřbitov na Zelené hoře hrob sovětských vojáků z areálu kostela svatého Jana Nepomuckého. Vedení města původně s přemístěním počítalo ještě letos, a to vzhledem k vydání souhlasu ruské ambasády. V letošním roce rovněž radnice nechala opravit pomník umístěný na hrobě. Přemístění hrobu sovětských vojáků, již zahynuli v posledních dnech druhé světové války ve Žďáře, je spojeno s postupným rušením hrobů, které ještě kolem památky UNESCO zůstaly.
Termín, do kterého mají být hroby kolem kostela vymístěny, je rok 2016, nicméně není vyloučeno, že lhůta bude po dohodě prodloužena. Přemístění hrobů bylo podmínkou zapsání žďárské památky do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1994. Pohřebiště kolem kostela bylo zrušeno o dva roky později. V areálu poutního kostela po vymístění zůstane pouze jeden hrob. Jedná se o hrob Matěje Josefa Sychry, v němž jsou rovněž umístěny ostatky Bonifáce Procházky. Oba duchovní se zasloužili o záchranu kostela na Zelené hoře.

Foto: www.dajc-naturephoto.com