Rainbow page separator

Hygienickým normám vyhověla pouze voda ve studánce Salvátorka

Neděle, 18. Červenec 2021

Žďár nad Sázavou / Výsledky červencových rozborů vody ze žďárských studánek vyhověly normám pro pitnou vodu pouze v případě pramene Salvátorka. Ostatní dvě studánky – U Křiváku a Klafar, které lidé rovněž využívají k příležitostnému pití, v den odběru vykázaly nadměrné hodnoty koliformních bakterií či bakterie typu Escherichia coli. Přítomnost těchto bakterií značí fekální znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů včetně člověka. Tímto způsobem kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako jsou zejména průjem, nevolnost nebo zvracení, a tudíž ji není vhodné používat jako pitnou. Kvalita vody je ovšem garantována pouze v den odběru.
Pravidelné odběry vody a její následný rozbor nechává u všech tří zmíněných pramenů žďárská radnice provádět jednou měsíčně již dlouhou řadu let, a to právě proto, že i když studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody, mezi místními obyvateli i chataři se těší značné oblibě.