Rainbow page separator

I přes třídění bioodpadu náklady ve Škrdlovicích stouply

Čtvrtek, 4. Květen 2017

Tašky na třídění odpadu

Škrdlovice / Zavedením třídění biologicky rozložitelného odpadu v roce 2015 se měl snížit objem směsného komunálního odpadu. K tomu ovšem nedošlo. Takovou zkušenost alespoň získali ve Škrdlovicích. „Odpadu, který odkládáme na skládce, neubývá, k tomu ještě přibyla položka biodpad, za který platíme,“ sdělil starosta Škrdlovic Ivan Hořínek.
V roce 2014 bylo v obci vyprodukováno 150 tun směsného odpadu, o rok později tam došlo k instalaci prvních jedenácti kontejnerů na bioodpad. „Produkce směsného odpadu klesla na 142,6 tuny a k tomu bylo ještě likvidováno 46,5 tuny bioodpadu. V součtu šlo celkem o 26 procent odpadu více. V roce 2016 se produkce směsného odpadu vrátila na úroveň z roku 2014 a produkce bioodpadu dosáhla 71,8 tuny. A to už je o 47,3 procenta více jak v roce 2014,“ vyčíslil Hořínek.
Nárůst množství odpadu se promítá i do obecního rozpočtu. V roce 2014 činily náklady na odpadové hospodářství 561 tisíc korun, o dva roky později už 631 tisíc. „Je k zamyšlení, kdo ze zavedení sběru bioodpadu má prospěch. Obec ani občan to rozhodně není a využití „vyhořelého“ bioodpadu v bioplynových stanicích, které jsou podporovány dotacemi ze státního, potažmo evropského rozpočtu, je diskutabilní,“ dodal starosta.