Rainbow page separator

Informace z dnešní schůzky organizátorů a partnerů SP v biatlonu

Pátek, 28. února 2020

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes účastnil v Nemocnici Nového Města na Moravě schůzky klíčových organizátorů a partnerů světového biatlonového pohár. Schůzku iniciovala ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Tentokrát nešlo o kontrolu připravenosti technického zázemí a tratí, ale o výměnu informací ve vztahu k bezpečnosti a zdraví potenciálních fanoušků a hostů. S ohledem na předané aktuální informace a příznivou situaci v ČR stále platí, že světový pohár v biatlonu, který se v Kraji Vysočina bude konat 5. – 8. března 2020, bude zabezpečen po všech stránkách včetně zdravotní péče.

Ranní schůzky se zúčastnili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina Soňa Měrtlová, zástupci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina – ředitel Jan Říha a vedoucí oddělení protiepidemického na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou Renée Mašová, ředitelka ZZS Kraj Vysočina Vladislava Filová, starosta Nového Města na Moravě Michla Šmarda, místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek, předseda organizačního výboru Světového poháru v Novém Městě na Moravě Jiří Hamza, ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková a epidemiolog novoměstské nemocnice Miloslav Štastník.
Nemocnice je připravena poskytnout, v případě nutnosti, zdravotní péči i za mimořádné situace, a to ve spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními Kraje Vysočina. Na základě aktuálních informací od epidemiologů má Nemocnice Nové Město na Moravě vytvořený plán, který pracuje s různými scénáři. Pro všechny je závazný aktuální algoritmus postupů vydaný ministerstvem zdravotnictví ve vztahu k novému koronaviru.

Všichni zúčastnění na páteční schůzce deklarovali maximální spolupráci a součinnost při řešení nastalých situací.

Nemocnice Nové Město na Moravě má k dispozici dostatek ochranných pomůcek, s jejichž pořízením mimořádně pomohl Kraj Vysočina. Na infekční ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě budou po dobu konání světového poháru posíleny služby, veřejnost a návštěvníci Vysočina Areny budou dostatečně informováni.