Sázava, infrastruktura
Rainbow page separator

Infrastruktura pro nové domky je hotova

Sobota, 11. Říjen 2014

Sázava / Propojení rozvodu plynu se stávajícím řadem i nové asfaltové povrchy místních komunikací, které byly dotčeny stavbou inženýrských sítí pro rodinné domky nad kulturním domem, jsou kompletně hotovy a zkolaudovány.
Sázavští zastupitelé už loni v předstihu uvažovali o tom, kterou další lokalitu by bylo vhodné připravit pro výhledové zájemce o stavbu rodinných domků. Poslední obecní pozemky se nacházejí nad tratí, ostatní parcely, se kterými územní plán počítá k možné výstavbě, jsou již v držení soukromých vlastníků.
Z toho vyplývá rovněž předpoklad, že další stavební parcely se již v Sázavě budou prodávat podstatně dráže, než tomu bylo dosud.