Rainbow page separator

Jako tajemnice městského úřadu nastoupila Martina Hostomská

Neděle, 3. Březen 2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Od 1. března nastoupila do funkce nová tajemnice žďárského městského úřadu. Martina Hostomská, absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na pozici vystřídala dlouholetého tajemníka Jana Havlíka, který dal přednost postu žďárského zastupitele za opoziční stranu Změna 2018. Tajemník, jenž je přímo podřízený starostovi, radě a zastupitelstvu obce, rovněž odpovídá za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti a úkolů přenesené působnosti výkonu státní správy.
Právnička Martina Hostomská přešla do žďárského městského úřadu z ministerstva vnitra, kde od roku 2003 působila v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Vedla oddělení dozoru na pracovišti v Jihlavě. Má rovněž zkušenost s prací ve veřejné správě pro Žďár, jelikož byla šest let zaměstnaná v někdejším Okresním úřadu ve Žďáře nad Sázavou.