Rainbow page separator

Kde jsou v zimě naši letouni?

Středa, 11. Březen 2020

Letouni jsou jediní savci na světě,kteří umějí aktivně létat. Řád letounů má dva podřády: kaloni a netopýři.
Netopýry žijící v mírném Evropském pásmu dělíme do tří čeledí: vrápencovití, netopýrovití a tamaridovití. V našich Žďárských vrších a přilehlém okolí se nejčastěji setkáváme s netopýrem velkým, vodním, .řasnatým, brvitým, ušatým a vzácně s černým. Nejvíce je vrápenců malých- vrápenci si jako jediní při spánku zakrývají tělo létací blánou.

Jsou aktivní od soumraku do rozednění. Až na pár druhů jsou hmyzožravý. Od jara do podzimu žijí v otevřené krajině i ve městech a k dennímu nocování tvoří větší čí menší letní kolonie na půdách domů a stodol, ve stavebních otvorech budov,puklinách skal a stromů.

Každý večer pak z těchto úkrytů vylétají za potravou. Na zimu se však všichni z krajiny i měst stahují a ukládají se k zimnímu spánku.
Vytvářejí početné zimní kolonie hluboko v podzemí ve starých důlních štolách,jeskyních a kamenných klenbových sklepeních. 
Prostory musejí být dostatečně chráněné před světlem,teplotními výkyvy a musí mít také dostatečnou vlhkost vzduchu aby tělíčka při spánku nevyschla.Netopýři nesmí být na zimovišti rušeni. Naštěstí je většina těchto prostor lidem nepřístupná.
Kolonie jsou smíšené, zimuje i několik druhů netopýrů společně. Netopýři sníží tělesnou teplotu i tepovou frekvenci.
V zimě se netopýři na zimních nocovištích sčítají,čímž se monitoruje jejich celkový počet v krajině.
Při sčítání za letošní teplé zimy jsme nacházeli jedince kteří ač byli v klidu,spát se jim nechtělo.Měli vyšší tělesnou teplotu i tepovou frekvenci a otevřené oči.
Pokud za teplé zimy netopýři přeruší spánek a vylétnou ven může to pro ně mít fatální následky.
Jednak neseženou v tuto dobu hmyzí potravu,jednak tím zmaří mnoho energie potřebné k úspěšnému přezimování.

Stavy netopýrů u nás i v Evropě klesají. Příčinou je ubývající hmyz a hmyz kontaminovaný různými jedy,dále nedostatek zimovišť i míst k dennímu odpočinku a odchovu mláďat.
Všichni netopýři jsou chráněni!
Každý nález i uhynulého netopýra je cennou informací o jejich rozšíření.

V našem regionu nejsou přirozené jeskyně vhodné k přezimování. Netopýři proto používají prostory vytvořené člověkem,jsou to tovární a hradní sklepení a stará, již uzavřená důlní díla. U nás se těžily různé rudy a štoly mají krásně vybarvené interiery.

Zdroj a foto: Zbyněk Pavlů