Rainbow page separator

Klientům sociálních služeb slouží speciální automobil

Středa, 13. Květen 2015

Novoměstské sociální služby

Nové Město na Moravě / Speciálně upravený automobil zakoupila novoměstská radnice pro potřeby klientů Novoměstských sociálních služeb. Slouží nejenom při péči o handicapované, ale také v případě poskytování terénní služby.
„Na vozidlo jsme získali dotaci 361 tisíc korun z ministerstva práce a sociálních věcí, celkové náklady na jeho pořízení činily 550 tisíc korun,“ uvedl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.
Manipulace s handicapovanými klienty Novoměstských sociálních služeb a rovněž jejich převoz je díky novému automobilu podstatně jednodušší. Lidé upoutaní na invalidní vozík mohou přímo vjet do zadního prostoru nového vozidla a vozík je v něm následně ukotven speciálními pásy. Auto je kromě přepravy klientů využíváno také při dopravě jejich obědů a nákupů.