Rainbow page separator

Klienty žďárského stacionáře pomáhá svážet nový automobil

Středa, 29. Prosinec 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nový automobil začal sloužit žďárskému dennímu stacionáři. Ten provozují Sociální služby Žďár nad Sázavou a jeho klienti jsou do něj sváženi nejenom ze Žďáru, ale i z okolních obcí. Vozidlo Ford Tranzit kromě řidiče pojme osm, případně po odmontování sedadel pět osob plus dva vozíčkáře, anebo dvě osoby a čtyři lidi upoutané na invalidní vozík. Vozíčkářům k bezproblémovému nastupování slouží nájezdová plošina.
Pořízení automobilu pro denní stacionář bylo vyčísleno na 980 tisíc korun, přičemž město zaplatilo pouze pět procent finanční částky. Zbytek byl uhrazen pomocí dotace z Integrovaného operačního programu podané prostřednictvím Místní akční skupiny Havlíčkův kraj.
Žďárský stacionář poskytuje péči klientům s různými typy pohybového, mentálního nebo kombinovaného onemocnění. Vozidlo, které může přepravovat i tělesně handicapované, zaměstnancům zařízení i jeho klientům dosud značně chybělo.