Rainbow page separator

Komentovaná prohlídka přiblíží kostelík Nejsvětější Trojice

Čtvrtek, 31. srpna 2017

Žďár nad Sázavou / Ojedinělé komentované prohlídky hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice ve žďárské Horní ulici, který spadá pod správu farnosti u svatého Prokopa, mohou navštívit zájemci v sobotu 2. září. Uskuteční se v rámci letošního Roku baroka v době od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin, kdy bude historický objekt volně přístupný veřejnosti.
Žďárský kostelík Nejsvětější Trojice je zřejmě původní hřbitovní či špitální renesanční kaplí, která byla upravena v 18. století. Východní trojúhelníková barokní sakristie je s největší pravděpodobností dílem význačného stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla, autora žďárského poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky zapsané na seznamu UNESCO.
Podle dochovaných záznamů byl svatostánek Nejsvětější Trojice využívaný již v roce 1672. Prostor okolo něj sloužil do roku 1910 jako hřbitov, dnes je v místě také urnový háj. V 90. letech 20. století byl kostel používaný jako městská obřadní síň.