Rainbow page separator

Komentované procházky vrátí lidi v čase do historického Žďáru

Pondělí, 6. července 2020

Žďár nad Sázavou / Až do začátku listopadu se mohou milovníci historie z řad veřejnosti vydat na netradiční komentované procházky Žďárem za doprovodu tamních muzejníků. Regionální muzeum připravilo hned dvě trasy. První z nich nese název Výpravy do historie Žďáru, kde se lidé zábavnou formou seznámí s historií a zajímavostmi centra města – třeba jak vypadalo náměstí v minulosti, jací lidé tam bydleli, co se tam odehrávalo, kdo a proč nechal na hotel Veliš umístit plastiku lva, jak původně vypadalo divadlo, co se dalo zažít v panské lázni, kolik bran vedlo do města, kde byl Kozí rynek, jaké povinnosti měl věžný a podobně. Druhá trasa pojmenovaná Výprava po stopách války účastníky seznámí s událostmi na konci 2. světové války ve Žďáře s důrazem na konkrétní místa, děje a lidské osudy. Ve Žďáře se ještě 9. května 1945 bojovalo a umírali vojáci i civilisté – účastníci vycházky proto navštíví místa důležitých událostí, bojů i lidských tragédií, například vypálených domů pod tvrzí, jejíž požár znamenal zánik muzejních sbírek, místo popravy rukojmích na náměstí nebo náletů sovětských letadel na prchající německé jednotky. K vidění budou také ukázky zbraní a výstroje.
Minimální počet účastníků komentovaných vycházek je pět, případně jedna rodina s dětmi, a konají se každý den mimo pondělí v době od 9 do 16 hodin. Symbolické vstupné činí desetikorunu za dospělého a pět korun za dítě, objednávat se je možné buď telefonicky, anebo osobně v regionálním muzeu.