Rainbow page separator

Komentované prohlídky Spektra si nenechala ujít stovka lidí

Pondělí, 5. Říjen 2015

Spektrum

Žďár nad Sázavou / Více jak sto lidí si u příležitosti 20 let trvání žďárského Spektra prohlédlo prostory všech jeho tří zařízení v Žižkově ulici – centra primární prevence, kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky a adiktologické ambulance. „Lidé se hodně ptali na konkrétní práci s lidmi, kteří drogy užívají, nebo mají jiný problém se závislostí,“ uvedl Josef Soukal, odborný ředitel Kolpingova díla ČR, které je zřizovatelem Spektra. „Přitom přístup se hodně mění podle situace a zájmu člověka něco se svojí situací dělat. Ti, co aktuálně nechtějí svůj životní styl měnit, využívají služeb kontaktního a poradenského centra, které usiluje o minimalizaci škod při užívání drog. Ten, kdo chce svůj život zlepšit a usiluje o pozitivní změny, využije spíše služeb adiktologické ambulance,“ řekl Soukal.
Třetím zařízením Spektra je centrum primární prevence. „Pracujeme s dětskými kolektivy ve školách, nebo tady u nás. Nejedná se o přednášky, ale interaktivní programy, které děti vtáhnou do děje, a je tak větší možnost je pozitivně ovlivnit,“ přiblížila vedoucí Petra Nováčková.