Rainbow page separator

Komunitní dům pro seniory Nové Město postaví jenom s dotací

Neděle, 6. Prosinec 2015

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Pokud se novoměstské radnici podaří získat dotaci ministerstva pro místní rozvoj, vybuduje v lokalitě pod nemocnicí dům s dvaadvaceti byty pro seniory starší šedesáti let věku. K tomuto účelu nechalo Nové Město vypracovat projekt a začátkem příštího roku hodlá požádat o dotační peníze.
Komunitní dům pro starší obyvatele nemá být s pečovatelskou službou, tedy by byl vhodný pro relativně soběstačné seniory. Výhodou by však byla například blízkost nemocnice a radnice počítá také s terénní službou, pokud by o ni tamní obyvatelé měli zájem.
Předběžný rozpočet na komunitní dům pro seniory činí kolem sedmadvaceti milionů korun, maximální výše dotace, kterou může Nové Město na Moravě k tomuto účelu získat, je dvanáct a půl milionu.