Rainbow page separator

Koňské saně a kamenné koryto obohatily expozici Šlakhamru

Pátek, 13. Leden 2017

Žďár nad Sázavou / Saně za koně a kamenné koryto předali zástupci regionálního žďárského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových brněnskému Technickému muzeu. Úřad je získal jako takzvanou odúmrť, tedy dědictví, které nenabude žádný dědic, a proto připadne státu, po zemřelé ženě z Vysočiny. Předměty doplnily expozici Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou, který muzeum spravuje.
Původně středověký hamr, jenž zpracovával železnou rudu těženou v okolí, zanikl v 17. století a náhon byl poté využit pro mlýn. Ten v Hamrech pracoval až do období druhé světové války. Jeho posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků, proto se mu i v průběhu dalších let říkalo Brdíčkův mlýn. V roce 2011 v objektu po rekonstrukci Technické muzeum v Brně otevřelo expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Ve Šlakhamru se rovněž několikrát ročně konají tematické akce pro veřejnost.