Žďár nad Sázavou, divadelní společnost, divadlo, Effrenata
Rainbow page separator

KRÁLOVSKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST EFFRENATA

www.effrenata.cz

Královská divadelní společnost EFFRENATA ze Žďáru nad Sázavou  Vás ráda rozptýlí i rozveselí ve svých kusech ku potěše všeho lidu poddaného i vrchnosti……či dle ctěného přání chuďase, šlechtice, pána i paní, přichystáme nové hraní, o kterém se ještě dlouho žvaní…

Královská divadelní společnost EFFRENATA se s láskou dobovému divadlu, tanci a historii věnovati jala, především pak časům středověkým a renesanci.

AKTUÁLNÍ PROGRAM

Shlédnouti v podání naší společnosti můžete:

 • historické divadlo
 • pohádky a příběhy o osobách skutečných i  smyšlených nejen z našich, ale i z cizích krajů
 • dobové tance
 • břišní tanečnice
 • kejkle a hrátky s ohněm
 • krátké dobové zápletky a rekonstrukce událostí
 • špetku šermu a šermířských souboje

Uspořádati pro Vás můžeme:

 • oslavu pro Vás či Vaše ratolesti dle Vašich přání a  snů
 • hry pro malé i velké
 • výuku dobových tanců
 • speciální program dle přání ctěného pána či paní

Máte-li zájem býti informováni o našich akcí, které pořádáme, a novinkách, naštivte naše stránky a připojte se na seznam v “Mail listu”.

Četli jste o nás:
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/video-dest-zahnal-sermirky-pod-strechu.html

Kontakt:

Královská divadelní společnost Effrenata 

Principálka
MgA. Jana Mifková
Haškova 18/21, Žďár nad Sázavou, 59101
IČ: 72315032

Tel.: +420 777 046 313
E-mail: jana_m11@hotmail.com
Web: www.effrenata.cz