Rainbow page separator

Křižovatka by zabrala parkovací místa, na náhradní není místo

Středa, 25. Červenec 2018

Projekt křižovatky v Brodské ulici se má řešit komplexně

Žďár nad Sázavou / Náhradní parkovací místa je to, co chybí, aby se mohla začít realizovat přestavba křižovatky žďárských ulic Brodská a Revoluční na bezpečnější světelnou. Na křížení ulic, kudy prochází frekventovaná státní silnice I/19, často dochází k dopravním nehodám mezi motoristy, ale i s účastí chodců.
„Příprava přestavby křižovatky na světelně řízenou je provedena. Bohužel, její realizací dojde ke zrušení parkovacích míst před sousedními bytovými domy s obchodním parterem. Akce bude realizována pouze pokud dojde zároveň k vybudování nových parkovacích míst, a to je v současné situaci s parkováním v sídlišti nemožné,“ konstatovala vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.
Celkově tento úsek „devatenáctky“ vedoucí přes Žďár nad Sázavou 3 podle počtu a závažnosti dopravních kolizí patří k nejnebezpečnějším v kraji. O potřebě zřídit v místě bezpečnější a přehlednější křižovatku se Žďáře hovoří dlouhou řadu let. K její ještě výraznější vytíženosti došlo v posledních letech s rozvojem výstavby domů ve čtvrti Klafar, což bylo spojeno i s vybudováním nového silničního mostu, který na konci roku 2013 spojil Dolní ulici s Klafarem.