Rainbow page separator

Kromě peněz na bydlení město nově nabízí i půjčku na energie

Pátek, 28. ledna 2022

Nové Město na Moravě / Půjčky z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace domů a bytů na území Nového Města a jeho místních částí, ale i dotační program na obnovu barvy fasád, modernizaci a opravy balkonů a lodžií u domů s historickým, kulturním či estetickým významem pro město vyhlásila novoměstská radnice. Podmínky pro poskytování prostředků jsou zveřejněny na webu města, žádosti o půjčky je možné podávat do 23. února. V březnu se pak žádosti vyhovující podmínkám dostanou ke schválení zastupitelům. Maximální výše půjčky na opravu a modernizaci bydlení může být podle účelu až 200 tisíc korun, doba splatnosti činí pět let s tříprocentním úrokem. Kromě obnovy bydlení je z fondu možné čerpat rovněž půjčku na zmírnění dopadu navýšení cen energií, kdy se na jednu bytovou jednotku dá vypůjčit nejvíce dvacet tisíc korun.
Žádosti o dotační podporu opravy objektů, které mají pro město zvláštní význam, tedy kdy plánované stavební změny budou posouzeny z urbanistického hlediska, mají podací dobu od 24. února do 25. dubna, přičemž dotace může být využita na výdaje hrazené od 24. ledna. Maximální podpora byla stanovena na dvacet procent rozpočtových nákladů, ale nejvíce 20 tisíc korun na rodinný dům, o dvacet procent nákladů jde u bytového domu a deset tisíc korun při opravě jednoho balkonu nebo lodžie.