Rainbow page separator

Kubík vody se ve žďárském okrese přiblíží ke sto korunám

Pátek, 14. Prosinec 2018

Žďársko / O celkem 4,30 koruny za kubík vody si od Nového roku připlatí lidé ve Žďáře a dalších městech a obcích, které jsou sdruženy ve Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předsednictvo na základě analýzy zpracované žďárskou Vodárenskou akciovou společností schválilo cenu vodného a stočného na rok 2019. Zatímco letos spotřebitelé platí za vodné a stočné dohromady 94,90 koruny za kubík, od příštího roku to bude 99,20 koruny (vodné 58 Kč/m3 a stočné 41,20 Kč/m3).
Cena je tvořena především poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na obnovu infrastruktury.
„Nárůst ceny pro vodné a stočné respektuje podmínky udržitelnosti projektů za pomoci dotací operačního programu Životní prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 104,8 milionu nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí,“ konstatovala Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Nárůst ceny vychází z podmínek udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu Životní prostředí a zajišťuje díky nájemnému nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí. Kromě růstu nájemného nejvíce ovlivňuje růst ceny vodného a stočného zejména skokové zvýšení ceny elektrické energie, dále cena povrchové vody, pohonných hmot, chemikálií i nárůst mezd.
Cena vody v průběhu posledních let stoupá, například v roce 2012 lidé na Žďársku platili 77,70 koruny za kubík (vodné 45 Kč/m3 + stočné 32,70 Kč/m3).