Rainbow page separator

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou na listopad 2021

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou na listopad 2021

ŽĎAS 70 let a lidé

Do neděle 14. listopadu je otevřena výstava „ŽĎAS 70 let a lidé,“ prezentující více než 350 fotografií z historie podniku i města, které se díky němu změnilo z aglomerace o 3.500 obyvatelích na dvacetitisícové okresní město. Unikátní výstavu připravilo muzeum ve spolupráci s firmou ŽĎAS, a.s. 30. listopadu bude otevřena výstava „Štědrý den na Horácku,“ která podrobně přiblíží naše štědrovečerní tradice a zvyky. Těch je tolik, že jsme jim dosud při žádné vánoční výstavě nemohli věnovat tolik prostoru, kolik si zaslouží. Těšit se můžete i na slavnostně vyzdobenou trvalou expozici v Moučkově domě, doplněnou o výklad z historie vánočních svátků.

Text: Stanislav Mikule

Foto: Archiv RM

S myslivcem ke krmelci

U příležitosti letošního 120. výročí úmrtí lesnického pedagoga, spisovatele a vydavatele Jana Theodoricha Doležala, iniciátora vzniku našeho muzea, nabízí Regionální muzeum komentovanou vycházku nazvanou S myslivcem ke krmelci. Vaším průvodcem bude muzejník, člen Českomoravské myslivecké jednoty a jednatel mysliveckého spolku Žďárské vrchy v jedné osobě PhDr. Pavel B. Elbl. Vycházka je určena především dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ, případně dalším zájemcům o minimálním počtu 5 osob. Přímo v lese u krmelce se například dozvíte, proč myslivci zvěř krmí, kdy a čím ji krmí a které druhy zvířat krmeliště navštěvují. Objednávejte se, prosím, na tel. čísle 566 688 116, nebo na mobilu 604 317 797. Vycházky budou realizovány od 18. října 2021 do 31. března 2022, přesný čas vycházek se určí společnou domluvou. Poplatek činí pro dospělé 30 Kč, pro děti 10 Kč, předškolní děti zdarma.

Text a foto: Pavel B. Elbl

Vzpomínka na J. T. Doležala

Před sto dvaceti lety, dne 25. 12. 1901, zemřel ve Městě Žďáře lesnický pedagog, vydavatel a spisovatel Jan Theodorich Doležal, vydavatel prvního českého lesnického časopisu Háj, známý svou pílí a asketickým způsobem života. Ve Žďáře se zasadil například o založení parku u farního kostela sv. Prokopa či muzea. S historikem Stanislavem Mikulem navštívíme několik míst spjatých s touto pozapomenutou osobností našich dějin v centru města. Komentovaná vycházka začíná v sobotu 6. listopadu v 15 hodin před budovou Regionálního muzea, tedy před městskou tvrzí. Účastnický poplatek činí 30 Kč.

Text: Stanislav Mikule

Foto: Archiv RM