Rainbow page separator

Velikonoce na Horácku

Regionální muzeum Žďár nad Sázavou

Od 9. dubna můžete na žďárské Tvrzi navštívit výstavu, nazvanou Velikonoce na Horácku. Její podtitul zní Pašijový týden v lidových zvycích a obyčejích. Výstava přibližuje velikonoční tradice a zvyky v našem regionu formou exkurze do minulosti.

Nečekejte tedy tvůrčí dílnu, kde byste se naučili plést pomlázky či barvit vajíčka. Spíš se dozvíte, proč se jedly kočičky a kdo mohl být fendrychem. Velký pátek bude kromě výjevů z křížové cesty připomínat i pašijový průvod.

Dále se můžete těšit na velikonoční dekorace, k nimž patří rahno, muší ráj či kraslice. Chybět nebudou ani dobové velikonoční tisky a také pohlednice. Výstava v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou potrvá do 19. května.

Text: Miloslav Lopaur
Foto: Kamila Dvořáková