Rainbow page separator

Kůrovci se letos tolik nedařilo, je šance kalamitu přibrzdit

Pondělí, 18. Říjen 2021

Žďár nad Sázavou / Od jihozápadu k severovýchodu se na Žďársku v průběhu posledních let stěhuje kůrovec, po němž v lesích zůstávají rozsáhlé paseky. Vzhledem k tomu, že letošní počasí šíření škůdce příliš nenahrávalo, existuje reálná šance kůrovcovou kalamitu přibrzdit.
„Máme stále naději, že některé lesy na Žďársku odolají, či že kalamitu výrazně zpomalíme, pokud budou vlastníci lesů zodpovědní. Pro letošek je aktivita kůrovce víceméně u konce, na většině území stihl dvě generace, v některých lokalitách ovšem ani druhou nedokončil. Vylétlo tedy méně kůrovců než v minulých letech,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
Ke zpomalení kalamity však může dojít jenom za systematické spolupráce všech vlastníků lesů, nejlépe po konzultaci a poradě s odborným lesním hospodářem. V první řadě to znamená nejpozději do konce března z lesa odstranit nebo asanovat všechno napadené dříví. A to čím dříve, tím lépe. „S opadávající kůrou ze stojících stromů se kůrovec dostává do hrabanky, kde rovněž přezimuje. Čím více kůrovcového dříví z lesa dostaneme co nejdříve, tím méně brouků bude na jaře vyletovat. Z jednoho napadeného stromu, který není včas vytěžen a asanován, mohou být během jedné sezony napadeny až stovky dalších,“ upřesnil Jaroslav Doubek.
Co nejrychlejší zpracování napadených stromů podporují výhodné ceny dřeva, ale i zákonná povinnost vlastníků lesů, kterou je zamezení šíření kůrovce, neboť za nečinnost při ochraně lesa jim hrozí až milionová pokuta.