Rainbow page separator

Letos bude pokračovat výstavba inženýrských sítí na Klafaru

Pondělí, 8. ledna 2018

Žďár nad Sázavou / Třináct milionů korun je v letošním žďárském rozpočtu vyčleněno na pokračování výstavby technické infrastruktury, tedy rozvodů vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu, na veřejné osvětlení a nové chodníky a komunikace pro dvě nové ulice v rozvíjející se žďárské lokalitě Klafar. Jedná se o ulice Barvířská a K Milířům.
Celkové náklady stanovené z projektu jsou celkově vyčísleny na bezmála čtyřicet milionů korun plus patnáct milionů za vodovod a splaškovou kanalizaci coby součást příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
Už loni na podzim bylo rozebráno všech šestadvacet parcel pro stavbu řadových rodinných domků v budoucí Barvířské ulici, které nabízela žďárská radnice. Závazná registrace pozemků za pevně stanovenou cenu ve výši 1999 korun za metr čtvereční probíhala systémem kdo přijde nejdříve, ten má nejvíce šancí na úspěch. Předpokládaný termín výstavby řadových domků bude během tří let od vydání stavebního povolení.