Nové Město na Moravě, aktuality, rok bratří Křičků
Rainbow page separator

Letošní rok ve Městě věnovali bratřím Křičkům

Úterý, 7. Leden 2014

Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Řadu kulturních a společenských akcí na letošní rok připravila novoměstská radnice a tamní organizace v souvislosti s významnými umělci, kteří kdysi v Novém Městě pobývali, bratry Křičkovými. Letos uplyne 45. let od úmrtí hudebního skladatele Jaroslava Křičky a 130 let od narození a 65. výročí úmrtí jeho bratra, básníka Petra Křičky.
U akcí Roku bratří Křičků se bude objevovat logo, které vytvořili učitelé novoměstské základní umělecké školy. Rok bratří Křičků 6. března zahájí vernisáž výstavy v Horáckém muzeu, v červnu se uskuteční koncert v Horácké galerii. Památka Petra Křičky bude uctěna 25. července položením kytice na jeho hrob, v plánu je i turistická vycházka k šípkovému keři Petra Křičky v lokalitě Nad Městem. Básníkovi, který absolvoval novoměstské gymnázium, bude věnován i vzpomínkový pořad 20. září v rámci oslav 120. výročí založení této školy. Rok bratří Křičků vyvrcholí 23. října v Maršovské rychtě literárně – hudebním večerem žáků a učitelů ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru