Žďársko, zdarsko, aktuality, Pták roku, strnad
Rainbow page separator

Letošním Ptákem roku byl vyhlášen strnad obecný

Úterý, 8. Březen 2011

Žďársko/ Poměrně běžný ptačí druh – strnad obecný, byl letos zvolen jako Pták roku 2011. Ornitologové vybrali právě tohoto ptáka, aby upozornili, že i všudypřítomní a zdánlivě početní živočichové z české přírody pomalu, ale jistě ubývají. Odhad početnosti strnadů v letech 2001 až 2003 v České republice činil 1,8 až 3,6 milionu párů. A to jsou výsledky, které řadí strnada mezi pět nejpočetnějších druhů ptáků střední Evropy. Alarmující ale bohužel je, že se počty strnadů na našem území po dobu sledování jejich výskytu stále snižují. Za posledních třicet let se česká hnízdící populace snížila o zhruba dvacet procent a tento pokles může i nadále pokračovat.
Přímo ve žďárském regionu se lidé mohou se strnadem obecným –  malým, žlutě zbarveným ptákem o velikosti vrabce, setkat samozřejmě také. Není tady však oproti jiným lokalitám Česka druhem nikterak hojným. Vyhledává spíše otevřenou kulturní zemědělskou krajinu a Žďárské vrchy se svým velkým množstvím lesních porostů mu proto tolik nevyhovují. Strnad obecný hnízdí buď přímo na zemi, nebo těsně nad jejím povrchem. Ideální jsou pro něj meze, které však z dnešní přírody také postupně mizejí nebo zarůstají náletovými dřevinami a plevelem. I to je důvodem, proč tento pestře zbarvený opeřenec z české přírody postupně mizí.