Rainbow page separator

Lidé mohou přijít diskutovat o nové dopravní studii

Úterý, 6. Září 2016

Žďár nad Sázavou / Studie posouzení dopravy v sídlišti Žďár nad Sázavou 6 a současně i architektonická soutěž na úpravu Nádražní ulice bude předmětem setkání zástupců radnice s občany, které se uskuteční v úterý 6. září od 17 hodin v jídelně základní školy v Palachově ulici. Odborný výklad a následná diskuse se bude týkat konkrétních částí studie posouzení dopravy, kterou pro žďárskou radnici vypracoval tým z Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Ve studii byla zhodnocena komunikační síť a provedeno její posouzení z hlediska bezpečnosti dopravy včetně analýzy dopravy v klidu, což zahrnuje parkování v Palachově ulici a v celé lokalitě před nádražím. Na základě těchto průzkumů byly zpracovány návrhy nových propojení, úpravy režimů a parametrů komunikací. Podle žďárské radnice je důležité výsledky studie představit lidem, kteří v lokalitě žijí, a znát jejich názor na to, co je podle nich logické a funkční a co naopak.
Druhá část setkání s občany se bude zabývat přípravou architektonické soutěže nedaleké Nádražní ulice. V průběhu akce rovněž vystoupí žáci školy se svým programem.