Rainbow page separator

Lidé se mohou přijít poradit k inspektorům

Úterý, 3. Listopad 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Služeb poradenského dne České obchodní inspekce a živnostenského úřadu mohou využít obyvatelé Žďáru nad Sázavou, a to ve středu 4. listopadu.
Konzultační den se pravidelně opakuje každou první středu v měsíci v pracovišti živnostenského úřadu; vždy mezi třináctou a šestnáctou hodinou v budově žďárského městského úřadu v Žižkově ulici – ve 3. patře v kanceláři číslo 93.
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatné poradenské a informační služby spotřebitelům a drobným a středním podnikatelům; zájemci se na ni mohou obrátit se svými problémy při nákupech, prodejích či různých podnikatelských aktivitách. Je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu. Rovněž pak poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.