Rainbow page separator

Likvidace náletových dřevin podporuje záchranu cenných lokalit

Úterý, 22. února 2022

Počítky / Prořezávky a kácení v některých lokalitách v aktuální době vegetačního klidu provádějí pracovníci Sdružení Krajina. Jedná se o likvidaci náletových dřevin rozpínajících se do cenných podmáčených luk a zarůstajících chráněná luční společenstva. „Bez péče, jako je kosení, vyřezávky a občasné pokácení stromu, by louky po čase úplně zatáhl lesní porost a cenný luční biotop, který je nejlepší pro zadržování vody v krajině, by úplně zmizel,“ vyjádřila se Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.
Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách se dlouhodobě věnuje ruční údržbě cenných podmáčených luk, které by jinak zarostly křovinami a další náletovou vegetací, ale i údržbě dalších území, a to nejenom ve žďárském okrese. Některé obnovené lokality je poté možné využívat i k pastvě, jako je tomu například v případě Pastvisek u Odrance, místní části Věcova, kde z bažinatého zarostlého místa po vyřezání náletů, vytvoření stružek a tůní či ohrazení pastviny vznikla obecní rezervace.